Barnens pomp (musik på CD)

TONARTSGIVARE
Klicka på ackorden!
C Cm
   C#-Db   C#m-Dbm
D Dm
 D#-Eb D#m-Ebm
E Em
F Fm
 F#-Gb F#m-Gbm
G Gm
 G#-Ab G#m-Abm
A Am
Bb A#m-Bbm
B Bm