VÄLKOMMEN!

Här finns information och möjlighet att prova en del av det som finns i Musikoteket. De tre första knapparna ger tillgång till några låtar, aktiviteter och lektionsunderlag skapade med utgångspunkt från Lgr 11.

   
 

___________________________________TONARTSGIVARE
Klicka på ackorden!
C Cm
   C#-Db   C#m-Dbm
D Dm
 D#-Eb D#m-Ebm
E Em
F Fm
 F#-Gb F#m-Gbm
G Gm
 G#-Ab G#m-Abm
A Am
Bb A#m-Bbm
B Bm